Every Name Index
2001-2010 Foothills Inquirer
Volumes 21 - 30
B's

  
KEY - EXAMPLE: V23:19, 25 = Volume 23, Pages 19 & 25
NAME VOLUME: PAGE
B. & M. & Welch, C.C. V22:86
B. of C.C. Co. V22:49
B.H. & I. Co. V22:49
Baata, S. V26:61
Baatz V23:102
Babcock, A.S. V24:89
Babcock, Bertie M. V26:67
Babcock, Charles V24:89
Babcock, Ella, Miss V30:9
Babcock, F.A. V24:12
Babcock, H., Mrs. V30:9
Babcock, J.D. V27:87
Babcock, Jennie, Miss V30:9
Babcock, Tilda V24:17
Babcock, Wm. V22:73
Baby Doe V23:42
Baccheirie, Louis V22:23
Bacchieri, L. V24:70; V25:46; V28:2
Bacchieri, Louis V22:40
Bacharach, Sol V24:81
Bache V25:26
Bache, Charles W. V25:28
Bachenau, Mr. V27:18
Bachino, Francesco V22:23
Bachino, Frank V22:23
Bachu V25:26
Backman, Fred V26:2
Backus, Thomas Laurens V24:17
Backus, Wm. V29:29
Backus, Wm. R. V28:9
Bacon, Andrew V25:58
Bacon, Baron V26:91
Bacon, Bessie V25:58
Bacon, Clara V26:91
Bacon, Dolly V26:91
Bacon, Emma V26:91
Bacon, Esther V26:91
Bacon, Frankie V26:91
Bacon, George V26:91
Bacon, Lafayette W. V23:35
Bacon, Nanny V26:91
Badger, George W. V23:44
Baeco, Albins V26:27
Baeder, A.C. Mrs. V21:26
Baeder, Ed V24:81
Baeder, Ed W. V24:81
Baeder, Jessie V21:26
Baer, Henry V26:70
Baer, Louisa V26:45
Baer, Rudolph V26:45
Baerbalch V22:49
Baetto, Carllo V22:40
Bagg, Matts Mattson V24:17
Bagley, Mary Ann V26:58
Bailar, J.C. V29:9
Bailar, John C. V27:75, 78
Bailar, John C. Mrs. V27:78
Bailey & Wilkin V27:92
Bailey, Andrew S  V30:60.
Bailey, Ann V24:9; V27:101
Bailey, Ann, Mrs V30:47
Bailey, Bryan K. V30:60
Bailey, Eliza Jane V25:100
Bailey, Ezekiel M. V26:67
Bailey, Francis E. V30:60
Bailey, James V27:63
Bailey, James Ross V30:60
Bailey, John E. V27:50
Bailey, John Wesley V30:60
Bailey, Louis V27:101
Bailey, Louis Mrs. V27:101
Bailey, Mrs. V27:102
Bailey, R.J. V24:60
Bailey, Sallie D. V26:67
Bailey, Sarah Ann V30:60
Bailey, W.L. V27:87
Bailey, William V24:9
Baima, Joseph V22:40
Baima, L. V22:23
Baimonte, Virginia Mary V21:101
Bain, Douglas D. V23:82
Bainbridge, Ed V23:43
Bainbridge, J.W. V23:86
Baine, J.O. V27:63
Bair, A.M. V22:49
Bairatti, G. V22:23
Baird, A.B. V25:58
Baird, Alexander B. V27:31
Baird, Bowdry V25:58
Baird, C.E. Mrs. V22:79
Baird, J.S. V29:9
Baird, Johnnie Carl V30:16
Baird, Lonnie Edward V30:16
Baird, Louisa R. V22:79
Baird, Sallie M. V27:31
Baird, Vinnie V25:58
Baker V22:49, 99
Baker & Loveland Est. V22:49
Baker, Ann V21:38
Baker, Bernice V25:96
Baker, Carlos V30:47
Baker, Charles V26:27
Baker, Clara Belle V26:75
Baker, Clarence Prof. V25:106
Baker, Della N. V27:45
Baker, Dr. V28:30, 31, 32
Baker, Eliza Jane Bailey V25:96
Baker, Emily F. V30:47
Baker, F.D. V22:49; V30:60
Baker, Frank D. V25:96; V30:60
Baker, Frank D. Jr. V25:96, 100
Baker, Frank D. Sr. V25:100
Baker, James V25:90
Baker, James H. V27:45
Baker, Jean V30:60
Baker, Jean Clara V25:96
Baker, Jim V23:102; V27:67, 68, 70
Baker, Juanita V25:96, 100
Baker, Julia Ann V30:60
Baker, Julia Ann Groom V25:96
Baker, Lottie Viola V23:79
Baker, Luella V26:60
Baker, M. V26:17
Baker, M. Mrs. V25:106; V27:17
Baker, Madeline V27:68
Baker, Madeline Marquette Dr. V28:31
Baker, Marion Hope V25:96
Baker, Marion O. V26:75
Baker, Marquette Dr. V28:32
Baker, Matt V25:106; V26:58
Baker, Michael V28:31, 32
Baker, Mrs. V23:102
Baker, Perry V25:96
Baker, Rachel Jane V25:96
Baker, Rachel Taylor V30:60
Baker, Ruth V25:96
Baker, Susanna V26:96
Baker, Thomas V25:100; V29:14
Baker, unknown V25:100
Baker, W.A. V27:55
Baker, W.B. V22:75
Baker, W.O. V24:60
Baker, William Emerson V25:96
Baker, Wm. V22:23
Balcom, Pelimon A. V24:17
Baldessari, Jacqueline Lucie V30:60
Baldessari, Lee John V30:60
Baldwin, Everett Standly V30:16
Baldwin, William S. V22:23
Baleria, A. V24:81
Baleria, Angelo V21:26; V22:40
Baleria, Stella V21:26
Balerica, Dominick V22:40
Balfour, Jas. W. V22:40
Ball, ______ V26:27
Ball, Alfred V26:68
Ball, Alfred H. V26:77
Ball, D.J. V26:2; V28:2
Ball, J. V22:49
Ball, Lillian H. V26:77
Ball, Mary E. V26:68
Ball, Molly V23:5
Balla, Domenico V22:40
Ballard, Arthur Lee V23:52
Ballard, Helen V21:26
Ballard, John B. V28:9
Ballard, Ron V24:49
Ballenger, Webster V27:92
Baller, H.C. V26:17
Baller, Theresa V23:12
Ballew, Len L. V24:14
Ballew, Minnie C. Mrs. V24:12
Ballinger, H. V25:99
Ballinger, J.R. V23:59
Ballinger, Richard V23:59
Ballinger, W. V26:59
Ballinger, Webster V23:59; V26:59
Balman, Stella Hayden V24:39
Balzarini, Jo. V22:23
Bamber, J.E. V24:70; V25:46
Bamberger, L. V22:49
Bamberger, M.M. V22:49
Bancroft, F.J. V22:106
Bancroft, F.J. Dr. V22:49
Bancroft, Frank N V30:31
Bancroft, H.H. V23:42
Banham, F.M. V27:92
Bankeltabenon, R. V22:49
Bansy, Rich’d. V22:23
Baptiste, Jean V28:31
Baramasco, G. V22:23
Baramasco, Giacomo V22:40
Barb, Betty V27:78
Barb, Clark F. Mrs. V27:78
Barb, Fern E. V27:78
Barb, Shirley V27:78
Barbee, Anna V21:26
Barbee, Carrie Mrs. V21:26
Barbee, E. Douglas V28:55
Barbee, Fannie V21:26
Barbee, Gertrude V21:26
Barbee, Josie V21:26
Barbee, Robertann V21:26
Barbee, Rosie V21:26
Barbee, Theodore V21:26
Barber, Belle V25:58; V26:88
Barber, Carry V25:58
Barber, Cary V26:88
Barber, Clarence V26:88
Barber, J.J. V22:49
Barber, Josias V26:86
Barber, May V25:58
Barber, O.F. V25:58
Barber, Oscar V26:86, 88
Barber, R.J. Mrs. V26:87, 88
Barber, Robert V24:17
Barbieri, A. V22:23
Barbour, Alexander Mrs. V24:6
Barbour, P.P. V24:70; V25:46
Barbour, Percy P. V28:54
Barden, Gene V24:9
Bardley, Mary Embick V26:65
Barhyte, Anna D. V26:65
Barhyte, Geo. W. V26:65
Baril, Hannah V21:27
Baril, J.B. V21:27; V27:85
Barker, V22:49
Barker, A.E. V28:2
Barker, Anselm A. V23:35
Barker, Charles F. V28:9
Barker, F.C. V27:87
Barker, J.W. V24:81
Barker, Jas. V22:23
Barker, Zilpha May V25:82
Barley, Jno. V22:23
Barlieri, Batista V22:40
Barlow V22:99
Barlow, Bill V22:96
Barlow, Ed V22:96, 97; V30:29
Barlow, Ed N. V23:86
Barlow, Edward V22:96; V23:60
Barlow, Grace V22:96
Barlow, Mae V22:96
Barmettler, Arnold V22:23
Barmettler, Mary V30:4
Barmettler, Michael V22:40
Barnable, J.F. V26:17
Barnaby & Ress V24:81
Barnaby, Ella V23:94
Barnaby, Robt. V27:63
Barnaby, Wm V23:94
Barnard, Thomas V26:107
Barnes & Wallace V25:106
Barnes, David V22:79; V24:106
Barnes, G.D. V23:86
Barnes, J.W. V25:58; V26:17; V27:75, 87
Barnes, James V26:96
Barnes, John V25:58
Barnes, Pauline Juanita V23:72
Barnes, Ruth E. V27:46
Barnes, Susan V26:89, 96
Barnes, T. V26:2
Barnes, Thomas V28:2
Barnett, Daisy V21:27
Barnett, Ethel V21:27
Barnett, George W. V26:46
Barnett, J.A. V26:41
Barnett, Margaret V21:27, 56
Barnett, Richard Dean V23:81
Barns, J. V22:23
Barnuby, Clarance V23:76
Barnuby, Kate V23:76
Barnum, William V23:75
Baron, Albert V30:4
Baron, H. V24:70; V25:46
Baron, Yeta V30:4
Barr, John N V30:31
Barr, Winfield V23:86
Barrack, George V25:58
Barrack, William V25:58
Barren, Chas. V22:23
Barrett V23:11
Barrett, Charlotte V23:71
Barrett, G.W. V28:9
Barrett, P.H. V22:23
Barrian, Daniel V23:86
Barrian, George V23:86
Barrian, Katie B. V24:12
Barrick, Bill V26:85
Barrick, Helen Cora M. V23:28
Barrick, W. H. V23:28
Barringer, William V26:90
Barrnett, William V24:17
Barron, A. V27:87
Barron, Alex V25:58, 59
Barron, Fred V25:58
Barron, Harry V25:59
Barron, May V25:59
Barron, Nellie V25:59
Barron, Ray V25:59
Barrow, Althaea A. V26:39
Barrow, Mary L. V27:32
Barrow, William B. V27:32
Barry, Charles W. V24:17
Barry, Paul V29:9
Bartaloneo, O. V22:23
Barter, John V22:75
Barth, A H. V26:17
Barth, Bruno V30:4
Barth, G. V22:23
Barth, Gustav V22:40
Barth, Katie V30:4
Barth, M. V22:49
Barth, Nannie V23:10
Barth, R. V22:23
Barth, Rudolph V22:40
Bartholomeo, Louis V22:40
Bartholomew V24:106
Bartholomew, Oliver C. V24:60
Bartle, Elizabeth, Mrs. V30:47
Bartlett V22:99
Bartlett, F.D. V27:87
Bartlett, I.W. Jr. V24:12
Bartlett, I.W. Sr. V24:12
Bartlett, Irving V22:98
Bartlett, L.A. V30:31
Bartlett, M.C. V30:31
Bartling, Barbara H. V26:70
Bartolomea, Agnese V22:23
Bartolomea, C.M. V22:40
Bartolomea, Felix V22:40
Bartolomea, Gabriel V22:40; V23:47
Bartolomeo, O. V22:23
Barton V22:49
Barton, Dewey 'Baby' V26:65
Barton, Ed. N. V23:86
Barton, Rebecca F. V26:65
Barton, William P. V26:65
Barttey, William V22:40
Bartz, John P. V22:40
Barwig, Anna V25:27
Bashe V25:26
Bass, N.M. V29:32
Bass, Russell A. V24:81
Bassett, Mary V21:88
Batchelder, Ada V21:27
Batchelder, Charles V22:40; V30:47
Batchelder, Jane Mrs. V21:27
Bateman & Blackmer V27:87
Bateman, T.H. V27:87
Bateman, Thos. H. V27:87
Bates, Charles V25:59
Bates, Geo. V22:23
Bates, Gov. V26:53
Bates, Howard V25:59
Bates, M.L. V25:59; V27:87; V40:47
Bates, M.L. Miss V24:81
Bates, Patrick V26:27
Bates, Samuel V29:49, 51-52
Bath, John V29:35
Bathey, G.W. V21:27
Bathey, Jennie V21:27
Batsckheider, Dominikus V22:40
Battey, Mary C. V26:66
Battey, Sanford W. V26:66
Battista, Gianonatti V22:40
Bauer, C. V22:23
Bauer, D. V22:23
Bauer, Fred V24:81
Baugh, Hattie E. V25:62
Baugh, J.H. V23:35
Bauman, Beverly J. V23:80
Bauman, Edward V. V23:80
Bauman, Edward Vernon V30:17
Bauman, Raeburn V30:6
Bauman, Ronald V30:6
Baumann, Julius V24:17
Baund, A. V22:23
Bawden, Gertrude V21:27
Bawden, Jas. V21:27
Bawolski, Anna, Mrs. V30:47
Baxter, E.K. V26:2; V29:12
Baxter, H.N. V25:59
Baxter, J. V28:44
Baxter, Jolme 'Jo Ann' V28:43, 45
Baxter, Ray V25:59
Baxter, Rep. V26:3
Baysinger, Betty I. V26:65
Baysinger, David R. V26:65
Beach, C.C. V29:29
Beach, E.C. V29:13
Beach, Enoch A. V27:45
Beach, Katherine V27:45
Beach, Lester Wilfred V30:17
Beach, Robert V27:78
Beach, S.N. V27:87
Beady, H. V23:53
Beagley, Juanita V25:95
Beal, Bertram Noel V24:17
Beam, Antonio V22:40
Beaman, J.S. V28:9; V29:18, 22
Beaman, J.S. & family V29:21
Beaman, Jane V29:3
Beaman, Joseph S. V30:47
Beaman, Watson V23:8; V29:3
Beamer, Fred W. V24:14
Bean, J.R. V27:85
Bean, Sarah V23:28
Bear Creek Land Co. V22:49
Bear, Nathan W. V30:60
Bearce, H.B. Gen. V22:79
Beard, Alfred V30:8
Beard, Johnnie Carl V30:17
Beard, Joseph V26:27
Bearden, George N. V27:23
Bearden, Sandra Lee Sandi V27:23
Beardlsey, Isaac H. V25:81
Beardsley, I.H. Rev. V24:68
Beardsley, Issac H. V24:50, 68
Beardsley, Issac Haight V24:49
Bearzy, John B. V28:55
Beasley, Miss V22:98
Beasley, W.E. Mrs. V28:18
Beasson, C. V22:40
Beata, A. V22:23
Beata, John V22:40
Beath, F. V22:23
Beattie, Thos. V27:85
Beatty, Myrtle Mary V26:70
Beauchamp, Charles W. V28:54
Beaudry, Ed V22:23
Beauzy, J.B. V28:55
Bebee & Patton V26:2
Bebee, June V27:78
Bebee, M.F. V29:13-14, 23, 29
Becarra, Carl V30:17
Becerra, Valdemar V30:17
Beck V23:10
Beck, Franz J. V23:79
Beck, Howard A. V23:81
Beck, John V29:49, 50
Beck, Myron V23:9; V26:17
Beck, R.F. V24:81
Beck, Zita J. V23:79
Beckens, Wm. R. V29:29
Becker, Belle L. V26:73
Becker, Blanche V21:27
Becker, C.F. Judge V29:21
Becker, Henry V21:27; V28:9
Becker, Henry W V30:60
Becker, Lottie E V30:60
Becker, Louis Edw. V26:73
Becker, Mathilde ‘Matilda’ V24:17
Becker, Sarah J  V30:60
Becker, T.H. V29:13
Becker, Theodore H. V30:47
Becket V23:11
Becket, Robert H. V24:14
Beckett, E.E. V22:74
Beckett, unknown V25:98
Beckham, C.T. Mrs. V23:86
Beckham, Charles T. V24:14
Beckhaus, Theodore C.H. V24:17
Beckman, Isaac V25:38
Beckman, Morris V22:40
Beckner, Noal V27:78
Bedell, _____ V26:3
Bedwell, A.F. V22:49
Beebe, David V26:69
Beebe, Mary Ann V26:69
Beebee, F.W. V28:55
Beech V27:87
Beeler, Annie V. V25:106
Beeler, Annie V. Mrs. V23:86
Beeler, B.M. V25:106
Beeler, J.S. V23:86
Beeler, John H. V27:46
Beeler, Pearl M. V27:46
Beeler, Velma V. V27:46
Beeman V29:16
Beeman, James V24:89
Beer, Charles J. V23:86
Beers Sisters V23:67
Beers, Minnie M. V27:21
Beffa, unknown V25:86
Befran, Louis V26:64
Beggs, Ethel DeBerry V27:43
Begovana, Peter V22:40
Behr, A. V25:59
Behr, Baby V23:24
Behr, Ella V25:59
Behr, George V23:24
Behr, Walter V25:59
Behrmann, Father V27:26
Behrmann, Mother V27:26
Beighley, H.B. V28:55
Belcher, Alpha V21:27
Belcher, LaVerna V21:27
Belcher, Pearl V21:27
Belcher, T.H. Jr. V24:12
Belcher, Thomas V21:27
Belden, Amanda Mrs. V28:40
Belden, D.D. Mr. & Mrs. V29:19
Belden, Marion V28:46
Belden, S.M. V22:109
Belden, Samuel V27:4
Belezza, John B. V22:40
Belgin, Clare V23:54
Belgin, Dale V23:54
Belgin, Francis V23:54
Belgin, Frank V23:54
Belgin, Frederick V23:54
Belgin, James V23:54
Belgin, Mary Ann V23:54
Belgin, R. V22:49; V24:12
Belgin, Sarah V23:54
Belgin, Solomon V23:54
Belk, Jessie V23:25
Belknap, Betty V30:27
Bell V22:49
Bell Ranch V24:56
Bell, Elizabeth M. V23:82
Bell, Grace V24:9
Bell, H.G. V27:87
Bell, L.M. Mrs. V27:92
Bell, Leo V30:17
Bell, Leo, Jr. V30:17
Bell, Peter S. V24:17
Bell, Wm. V22:74
Bellemy, Kendrick V26:12
Belleza, Steferno V22:40
Bellinger, C.A. V23:86
Bellman, W.S. V22:71
Bellotti, D. V22:23
Bellport, S.P. Mrs. V22:76
Bellwood, John V21:27
Bellwood, Tom V21:27
Belmont, J. Mrs. V21:86
Belmore, Oscar V29:9
Belotti, Dominic V30:47
Beltison, Henry B. V26:27
Beltramo, Chas. V22:23
Bemrose, William V22:109
Benallo, Joseph R. V23:78
Benamar, Lizzie (Rosetta) V30:11
Bender V23:11
Benedict, G.M. V26:59
Benedict, Joyce V30:7
Benedict, Maggie D. V26:61
Benedict, Stanley V23:78
Benedict, W.A. V22:49
Benedict, W.P. V26:17; V29:9
Bengley V23:11
Bengson, Arnie V25:59
Bengson, Charles V25:59
Bengson, Elmer V25:59
Bengson, Matilda V23:25; V25:59
Bengson, N. V25:59; V27:87
Bengson, Nils V23:23
Bengtson, Elof V24:17
Bengtson, Pete V24:17
Benigne III, Sister V23:52
Benison, Betsy V24:92, 108
Benjamin, J.E. V25:99
Benjamin, John V29:13
Benjamin, Nathan V24:17
Benjamine, Eugene V25:59
Benjamine, J.E. V25:59
Benn, Brewer & Witter Est. V22:49
Bennes, J.E. V22:76
Bennet, Emma V27:68
Bennet, Emma L. V27:71
Bennet, H.P. V27:73
Bennet, H.P. Mrs. V28:32
Bennet, Harold V27:73
Bennet, Hazel V27:38; V28:15
Bennet, Hazel Olive V28:15, 16
Bennet, Hiram P. V24:89; V27:73
Bennet, Judge V28:32
Bennet, Laura O. Mrs. V27:12; V28:15
Bennet, Laura Oakes V27:16, 98; V28:16
Bennet, Laura Olive Oakes V27:71
Bennet, Miss V28:16
Bennet, Mr. V27:17
Bennet, Mrs. V27:19, 39
Bennet, Robert Ames V27:73; V28:32
Bennet, W.A. V27:68, 98, 105
Bennet, W.T. V27:68
Bennet, William V27:12, 34
Bennett V22:49
Bennett Brothers V23:86
Bennett, Charles V25:59
Bennett, E.W. V22:23
Bennett, Edward W. V22:23
Bennett, Ellery V21:27
Bennett, Elsie V21:27
Bennett, Fred V25:59
Bennett, Fred James V30:17
Bennett, G.W. V22:49
Bennett, Hazel Olive V23:92
Bennett, Helen V25:59
Bennett, J__S V26:27
Bennett, Jack V26:27
Bennett, John H. V22:40
Bennett, Laura V25:59
Bennett, Laura O. V23:92
Bennett, Louisa V25:59
Bennett, Luke V28:9
Bennett, Mattie V25:59
Bennett, May V25:59
Bennett, Missouri V25:59; V27:78
Bennett, Mr. V30:36
Bennett, Robert V21:27
Bennett, Rock V25:59
Bennett, Sarah V23:95
Bennett, V.L. V24:12
Bennett, Virgil V25:59
Bennett, W.H. V24:70; V25:59; V27:75
Bennett, William V25:102
Bennetts, A.R. V22:23
Bennetts, Chas. V22:23
Bennetts, Evelene V21:27
Bennetts, Herschel V27:78
Bennetts, James V22:23
Bennetts, Jno. V22:23
Bennetts, Richard V21:27; V22:40
Bennetts, Thomas V22:23
Bennetts, William V27:78
Bennifield, Mary J. V23:24
Bennison, H.E. V25:59
Bennison, Mr. V25:59
Benns, George Henry V25:84
Benny, Jno V22:23
Benny, Richard V22:40
Benoit, Alexander V25:102
Benson, A. V24:63
Benson, Jane Mrs. V27:75
Benson, Jarrett W. V28:83
Benson, John V22:40
Benson, Lars V24:17
Benson, Rev. V27:87
Bently, Frank V25:59
Bently, Joseph V25:59
Bently, Mark V25:59
Benton, Thomas Hart V26:35
Benwell, George A. V21:109
Benz V22:3, 11, 13
Beotlo, Michel V22:40
Bereman, A.H. V26:58
Berendsen, Elma V25:59
Berendsen, Geo. V25:59
Berg, A. V27:92; V28:9
Berg, Charles V22:23, 40
Berg, Charles O. V22:40
Berg, Gus Mrs. V24:70; V25:46
Berg, Hazel V30:6
Berg, Helen V30:5
Berg, N.O. V22:49
Berg, Ollof V24:17
Berg, Yohan ‘Johan’ V24:17
Bergborn, Andrew V22:23
Berge, Joseph V23:95
Bergee, Nelse H. V24:18
Bergen, A. V22:23
Bergen, Anna V21:27
Bergen, George Rev. V21:27
Bergen, Judith R  V30:60
Bergen, Thomas C. Sen. V30:60
Berger V24:5
Berger, Fred V22:75
Berger, Jacob V22:75
Berger, M.S. V22:49
Berger, William B. V24:9
Bergh, A. V26:59
Bergh, Abram V22:109
Bergh, Etta V26:60
Bergland, John V25:59
Bergland, Vassie V25:59
Berglund, August V22:40
Berglund, Charles V22:23
Bergman V22:50
Bergman, Gust. V22:23
Bergman, Gustof V22:23
Bergna, Guiseppe V22:23
Bergson, C.P. V22:23
Bergstrand, H. V27:61
Bergstrand, Herman V25:106; V27:62
Bergtrom, S.M. V23:55
Berkele Garden V22:50
Berkeley, Addison V30:17
Berkeley, Addison Auston V30:17
Bermingham, John T. V22:40
Bernardi, A. De V23:86
Bernatchi, O. V22:23
Bernatis, Richard Anthony V30:17
Bernhardt, William V30:17
Bernordino, D. V22:23
Bernstein, William V24:18
Beronda V22:46
Berriam, Daniel V24:14
Berriam, George V24:14
Berrian, Elizabeth A  V30:60
Berry, George F. V25:102
Berry, J.L. V22:100
Berry, Mr. V25:35
Berry, Tracey Elizabeth V23:82
Bert & Stewart V24:70; V25:46
Bertenshaw, S. V28:9
Bertes, John G. V23:22
Berthoud, Captain V28:26
Berthoud, E.L. V22:77; V27:87
Berthoud, Edward Capt. V24:99
Berthoud, Edward L. Capt. V23:56
Berthoud, F.L., Capt V30:47
Berthoud, Helen S. V22:79
Bertoldo, Albino V22:40
Bertolero, Alexander V22:40
Bertolini, Bernardo V30:12
Bertolino, Joseph V30:11, 12
Bertolino, Steve V30:11, 12
Berton, Agatha V23:22
Bertonello, Antonio V22:40
Bertonello, Joe V22:40
Besaw, C.E V30:31
Bessey brothers V27:92
Best V22:50
Best, Alex V28:54
Bettas, Francisco V22:40
Bettermaugh, Lizzie (Rosetta) V30:11
Betts, Edwin S. V26:72
Betts, Julia A. V26:72
Betts, Kate L. V26:72
Beuck, August V24:58
Beverly, George E. V26:80
Beverly, Nina May V26:80
Beyerle, Charles V27:23
Beyerle, Frank O. V27:23
Beyerle, Rosa M. V27:23
Beyerle, Rudolf V27:23
Beynon, Thos. J. V22:74
Bezroukoff, Helen V26:70
Biama, Bernardo V22:40
Biama, Dominico V22:40
Bianchi, Carlo V22:40
Bibbers, Anna V25:27
Bible, John George V22:40
Bible, Wm. V28:2
Bick, Henry V26:43
Bick, Mamie A. V26:43
Bickford, J. V24:70; V25:46
Bickford, James V27:40
Bicknell, Bert V21:6
Bicknell, Edith Louise V21:16
Bicknell, Eliz Bryant V21:16
Bicknell, Florence Edith V21:6
Bicknell, Frank V21:6
Bicknell, Franklin Pierce V21:6
Bicknell, Grandma V22:63
Bicknell, Herbert V21:6
Bicknell, John V21:6
Bicknell, John Henry V21:6
Bicknell, W.H. V21:17
Bicknell, Walter V21:6, 39
Bicknell, Walter Bert V21:6
Bicknell, Walter H. V21:16
Bicknell, Walter Henry V21:6
Bicknell, Walter Herbert V21:6
Bidoulac, Arthur V24:18
Biegley, H.B. V28:56
Biehle, Matilda V27:43
Bieker, Patricia Ann V25:19
Bierbaum, Ernest E. V26:45
Bierbaum, Janetta Ellen V26:45
Biesen, Bruce Richard V30:17
Bietto, G. V22:23
Biggar, B. H. V23:30
Biggar, Byrd V23:30
Biggar, Joe V23:30
Biggar, Josie V23:30
Biggar, Stella V23:30
Billings, Frances I. V27:31
Billings, George H. V27:31
Billow, Harry L. V26:27
Binder, Berniece Pearson V24:68
Binder, J. V27:87
Binder, Jacob V26:78
Binder, Joachim V22:79
Binder, Lizzie A. V26:78
Binder, William T. V26:74
Bing, M.W. V26:40
Bingham, E.C. V21:27; V24:14
Bingham, Lorenze R. V21:27
Bingham, R.C.M. V24:14
Binman, Sarah V23:74
Binns, Arlene G. V25:84
Binns, Celles C. V25:84
Binns, Ella V25:84
Binns, Grace V25:91
Binns, Henry V25:84
Bird, Alma V23:26
Bird, Charles Marion V30:17
Birdwell, H.S. V22:75
Birkins, C.S. V24:70; V25:46
Bishop, A.R. V27:92
Bishop, Anna L. V26:61
Bishop, Arnold V30:29
Bishop, Charles Edwin V30:60
Bishop, E.R. V26:17
Bishop, Harry C. V24:12; V25:106; V30:28, 31
Bishop, Infant V30:60
Bishop, Jack V23:44
Bishop, James V23:22
Bishop, Mary Alice V30:29
Bishop, Nancy Jane V30:60
Bishop, Thos. V25:62
Bishop, William V28:55, 56; V30:17
Bishop, William J. V30:47
Bispham, David V29:44
Bissell, Charles R. V26:13
Bittick, Herbert A. V28:54
Bittner, W.H. V22:74
Bitzenhofer, A. V28:9
Bitzenhofer, Andy V29:12
Bitzenhofer, C. V29:15
Bitzenhofer, Mr. & Mrs. V29:21
Bitzenhofer, Mrs. V21:90
Bitzer, John V24:18
Bixby, Amos V27:63
Bjorkquist, Laurentius V24:18
Bjorseth, Grace Louise V23:81
Bjorseth, Jon Eric V23:81
Bjorseth, M. John ‘Jack' V23:81
Black, Edward V23:75
Black, M. V23:75
Blackburn, Gideon V23:66, 68
Blackman, A. V28:2
Blackman, Roy V30:3
Blackmer & Bateman V27:87
Blackmer, Elvera C. V23:86
Blackwell, Isa L. V26:66
Blackwell, John H. V26:66
Blackwell, Wellington P. V26:66
Blaikie, T. K. V21:14
Blain, Beryl Miss V26:111
Blaine, James G. V26:59
Blair & Mayes V28:2
Blair, Austin V25:59
Blair, Earcel V25:59
Blair, L.M. V28:2
Blair, R.D. V28:2
Blair, W.H. V24:70; V25:46
Blaire, George P. V29:20
Blaisdell, Gwendolyn V26:66
Blaisdell, Josephine G. V26:66
Blake V22:99
Blake brothers V24:81
Blake, Charley V29:54
Blake, Ed V29:20
Blake, Edward V21:27
Blake, Edward S. V30:47
Blake, Forrester V23:36
Blake, Harry S. V21:27; V28:81
Blake, Henry S. V24:81
Blake, Margaret D. V23:78
Blake, Mary Mrs. V28:63
Blake, Otto M. V24:81
Blakely V22:50
Blakely, Daniel D. V28:54
Blakeslee, Bryan V28:25
Blakeslee, Bryan B. V28:23
Blakeslee, Gladys V23:86
Blakeslee, Gladys M. V28:23
Blakeslee, John R. V28:24
Blanc, Minnie V26:15, 16
Blanc, Minnie E. Mrs. V26:16
Blanc, Minnie Richards V26:15, 16
Blanc, Paul Victor V26:15, 16
Blanc, Victor Dr. V26:15, 16
Blanch, Frances H. V27:27
Blanch, John L. V27:27
Blanchard & Burk V27:92
Blanchard, John D. V23:27
Blanchard, Josie V23:27
Blandin, A. V27:92
Blank, Agnes L. V24:70; V25:46
Blanke V22:2
Blas, George V24:18
Blatt, A. V22:50
Blatter V23:11
Blatter, Annie Francis V21:16
Blatter, Clarence R. V27:47
Blatter, Emma R. V27:48
Blatter, Sheldon V30:5
Blattner, Donald Henry V30:61
Blattner, Enola Gertrude V30:61
Blattner, Enola Jane V30:61
Bleibler, Adof V22:23
Blethen & McAlpine V27:87
Blett, Absolem V23:21
Blevins, George V24:41
Bliss, L.C. V26:2
Bliss, N.J. V22:71
Bliss, Thos. E. Rev. V27:76
Blitz, A. V29:16
Blizard, Nancy V23:74
Bloch, Leon V24:70; V25:46
Block, Iska V30:4
Block, Mary V30:4
Blomgren, Frank E. V24:70; V25:46
Blomquist, J.A. V22:40
Blood brothers V26:17
Blood, Gertrude V21:59
Blood, L.C. V22:79; V29:25
Blood, Lyman Mrs. V23:35
Bloom, E. V25:59
Bloom, Ed V22:23
Bloom, L.D. V28:62
Bloom, Lemuel D. V28:62
Bloom, Mary W. V25:59
Bloom, Morris V22:40
Bloominah, Gus V27:18
Blossom, C.D. V26:69
Blossom, Hattie R. V26:69
Bly, Thomas V27:92
Boardman, Catherine V23:23
Boardman, William V24:70; V25:46
Boarse, F. V22:23
Boat, C. V30:61
Boat, E. V30:61
Boat, John V30:61
Boat, L. V30:61
Boatz, F. V22:50
Bobbit V25:37, 38, 44
Bobbitt, John V25:33
Boch V25:26
Boche V25:26
Boche family V25:29
Boche, Addie V25:13, 19-21, 27-29
Boche, Albert V25:13, 19, 20 22, 27, 28
Boche, Albert A. V25:28
Boche, Albert R. V25:28
Boche, Anna V25:3, 11, 26, 27
Boche, Anna Luise Therese V25:26
Boche, Annie V25:3, 20, 27
Boche, Annie/Anna V25:18
Boche, Ardis V25:18, 20, 21, 28
Boche, Athen E. V25:28
Boche, Athen Quinn V25:18, 21
Boche, August V25:30a
Boche, Augustus V25:3, 5, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29
Boche, baby V25:9, 19, 21
Boche, Bertha H. V25:27
Boche, Bessie J. V25:22
Boche, Bessie J. Hall V25:18
Boche, boys V25:29
Boche, Carrie V25:11, 19, 20, 18; V29:35
Boche, Charlene V25:28
Boche, Charles V25:11, 27, 28
Boche, Charles J. V25:3
Boche, Charles James V25:3, 18, 20, 21, 28
Boche, Charles Otto V25:3, 18, 20, 21, 28
Boche, Charles W. V25:3, 18, 20, 21, 22, 24, 28
Boche, Earl Lewis V25:19, 22, 28
Boche, Earl Ray V25:22, 28
Boche, Eddie V25:27
Boche, Ella V25:11, 13, 19, 20, 28; V29:35
Boche, Emma V25:11, 20, 28
Boche, Emma J. V25:18, 20
Boche, F.O. V25:24
Boche, Fred V25:11, 13, 27
Boche, Fred O. V25:24
Boche, Frederick V25:28
Boche, Frederick O. V25:20
Boche, Frederick Otto V25:3, 22, 25
Boche, Friedreich Wilhelm V25:26
Boche, George V25:18, 27
Boche, Gladys V25:19, 28
Boche, Gotlieb V25:26
Boche, Gottlieb V25:2, 3, 26, 30a
Boche, Harriet V25:26; V25:27
Boche, Helena V25:27
Boche, Jessie S. V25:18, 27
Boche, Johann Carl V25:26
Boche, Johann Gottlieb V25:26
Boche, Johann Gottlob Ludwig V25:26
Boche, Lenora V25:24
Boche, Lenora Bonnel V25:18, 21
Boche, Lenoralee V25:28
Boche, Lenore V25:27
Boche, Lettie V25:18, 20, 21, 27
Boche, Lewis V25:26, 27
Boche, Louis V25:11-13, 18, 14, 26, 27, 29
Boche, Louis E. V25:20, 21
Boche, Louis L. V25:3, 18, 20, 21
Boche, Louisa V25:26, 29
Boche, Louise V25:3, 30a
Boche, Maggie V25:27
Boche, Margaret V25:18, 28
Boche, Maria V25:29
Boche, Maria Friedrike Wilhelmine V25:26
Boche, Marie V25:3, 26, 30a
Boche, Mary V25:19, 23, 27-29
Boche, Mary J. V25:8, 24
Boche, Mary Jane V25:3, 23
Boche, Mary Jane Embree V25:18, 21
Boche, Mattie V25:7, 11, 13, 15
Boche, Mattie ‘Mattie’ V25:3
Boche, Melvin V25:18, 27
Boche, Mr. V25:9
Boche, Old V25:13
Boche, Otto V25:2, 3, 5, 10-12, 15, 18-21, 23, 24, 26-29
Boche, Patricia A. Bicker V25:22
Boche, Polly Anna Goff V25:19, 22
Boche, Ray V25:15, 26, 29
Boche, Robert William V25:28
Boche, Ruby Pearcy V25:19, 28
Boche, Ruby Percy V25:22
Boche, Sam V25:29
Boche, Samuel V25:11, 13, 28
Boche, Samuel A. V25:19, 20, 22, 27
Boche, Theodore V25:3, 26, 27, 30a
Boche, Tillie V25:26, 27
Boche, Wilhelmine V25:3, 26, 30a
Boche, Willina V25:26
Bocher, Jno. V22:23
Bochio, Benedtte V22:40
Bock, Hilda H. V26:74
Bock, John H. V26:38
Bock, Otto V26:74
Bockey V25:26
Bockey (sic), Anna V25:28
Bockey (sic), Polly V25:28
Bockey (sic), Sam V25:28
Bockey (sic), Samuel Amos V25:28
Bodamer, Frank M. V26:66
Bodamer, George W. V26:66
Bodans, Mr. V22:77
Boding, Niles V25:59
Boding, Nils Jr. V23:20
Boding, Nils Sr. V23:20
Boding, Olof V23:20
Boding, Oxtel V25:59
Boebe V25:26
Boegel & Maxwell V25:106
Boegel family V23:103
Boegel, Fred V24:12; V25:106
Boellert & Fick V28:9
Boeti, B. V22:23
Boetto, M. V22:23
Boetto, P. V22:23
Bogala, A. V22:23
Bogart, W.F. V22:100; V28:9
Bogensberger, Mathias V22:40
Boggio & Zaneanella V24:81
Boggio, A. V21:27; V22:23
Boggio, Angelo V21:27
Boggs, John W., Jr. V30:17
Bogue, Mark V21:33
Bogue, Ruth V21:33
Bogue, William V21:33
Bohannah, E.P. V25:106
Bohannon, L.A. V24:12
Bohe, J.M & Sons V23:86
Bohem, Goldie Mae V30:61
Bohlender, Christian V24:18
Bohlin, Emil Leo V22:40
Bohm, R. V26:17
Bohn V23:20
Bohram, J.L. V29:13
Boice, Fanny V25:102
Boice, James V25:102
Boice, Mrs. V25:102
Boles, Jackson V30:17
Bolin, Carl H. V24:18
Bolitho, Alice  V25:59
Bolitho, Alice Mrs. V25:59
Bolitho, Jane V25:59
Bolitho, Samuel V25:59; V26:17
Bolitho, W.H. V29:9
Bolitho, William V22:40; V25:59; V26:17
Bollinger, R.R. V27:54
Bolsinger, Dorothy V21:27
Bolsinger, Emily V21:27
Bolsinger, Fred V21:27
Bolsinger, Fred S. V24:81
Bolsinger, Gladys V21:27
Bolsinger, Grover V29:20
Bolsinger, H.C. V21:27
Bolsinger, H.C. Mrs. V29:20
Bolsinger, Henry Charles V30:47
Bolsinger, M.D. V29:14
Bolsinger, M.D. Mr. & Mrs. V29:20
Bonar, Thos. G. V23:86
Bonard, Jno. V23:86
Bond, Enever N. V23:79
Bond, Grace V23:28
Bond, I.L. V22:76
Bond, James V26:92
Bond, John V22:40; V26:17
Bond, Jonathan V23:20
Bond, Richard V25:88
Bond, Richard L. V23:44
Bond, Sarah V24:18
Bone, H. Mrs. V24:71; V25:46
Bone, H.B. Mrs. V24:71; V25:46
Bone, Isabelle V21:6
Bonering, George V26:27
Bonfils V22:99
Bongie, Oly V22:23
Bonhag, Sherman W. V26:45
Bonhag, Theo. J. V26:45
Bonham, F.M. V23:59
Bonis V22:99
Bonis, Della V22:95
Bonis, Harry V22:95
Bonis, Jim V22:95
Bonis, Julia V22:95
Bonis, Lawrence V22:95
Bonis, Mary Isabel V22:95
Bonis, Rebecca V22:95
Bonnel, Edward F. V26:79
Bonnel, Laura B. V26:79
Bonnel, Lenora V25:18, 20, 28
Bonner, James V24:14
Bonney & Bush  V24:71; V25:46
Bonney, R.C. V24:71; V25:46
Bonniefield, A.E. Mrs. V25:106
Bonnifant V28:17
Bonnifield, Arnold V28:17
Bonnifield, Charlie V28:18
Bonnifield, Dorcas James V28:17
Bonnifield, Lulu May V28:18
Bonnifield, Mable V28:18
Bonnifield, Maud V28:18
Bonnifield, May V28:18
Bonnifield, Myrtle V28:18
Bonnifield, Rhodham V28:17
Bonnifield, Samuel V28:17
Bonnifield, William V28:17
Bonnifield, William A. V28:17, 18
Bonomini, A. V22:23
Bonsier, Evaline V27:107
Bonsier, Smith V27:106, 107
Bonsier, William V27:106
Boom, John J. V24:14
Boon, Louis V27:64
Boone, E.W. V29:9
Boone, George L. V30:17
Boone, Isabelle V21:42, 78; V22:67
Boone, Lavina V26:42
Boone, Rev. V29:8-9
Boot, Harry W. V26:68
Booth, Eliza V27:63
Booth, Sandra Lee V30:61
Booton, D.R. V24:12
Bootz, Eugene V28:83
Borden V22:99
Borden, A.J. V23:86
Borden, Adelia A. Mrs. V26:62
Borden, Ed. J. V22:71
Borden, Mae V22:96
Borden, Olney V22:96, 97
Borden, Tim V22:96
Borden, Timothy V26:61, 62
Borelli, F. V22:23
Borgelt, Halfred P.W. V28:54
Borgeson, C. V22:23
Borjeson, A.L. V22:23
Borjeson, John A. V22:40
Borstadt, Mamie V28:68
Borzago, Gasperi V24:81
Borzago, J. V27:84, 86
Borzago, Jos. V27:86
Bosche V25:26
Bosco, Benedict V22:23
Boseler, S.B. V22:71
Boshee, Frederick Otto V25:3
Boshee, Otto V25:3
Bossler, Florence A. V23:86, 100
Bossler, John G. V23:100
Bossler, Loretta A. V23:100
Boston, Frank, Jr. V30:17
Boston, Grace Mrs. V27:42
Boston, Roy V27:42
Bostwick, Edith E. V21:27
Bostwick, J.W. V29:12
Bostwick, Sam Mrs. V29:22
Bostwick. S.E. V21:27
Boswell, George V23:86
Boswell, Peggy V24:49
Bottom, John T. V27:54, 55
Bottoms, E. V25:106
Boucher, Fritz V25:59
Bough, M.J. V22:50
Boughton, George V29:21
Boulder Milling and Elevator Co. V22:76
Bouquet, Olla, Miss V30:9
Bourgeois, Frank V29:9
Bourgongnon, Gedeon V24:18
Bourke, C.A. Mrs. V21:27
Bourke, Charles V21:27
Bourquin, Emilie V30:2
Bourquin, Florence E. V29:35
Bowalski, Cora V25:59
Bowalski, L. Mrs. V25:59
Bowden, Aubrey V21:27
Bowden, Augus V25:59
Bowden, Fred V24:82
Bowden, Fred Buella V21:27
Bowden, Fred M. V24:82
Bowden, J.E. Jr. V26:42
Bowden, Joe V25:59
Bowden, Lizzie V25:59
Bowden, Mary A. V26:42
Bowden, Myrtle V21:27
Bowden, Richard V21:27
Bowden, Sylvia V30:5
Bowden, T.H. V22:40
Bowden, W.F. Mrs. V25:59
Bowden, William F. V28:56
Bowen, Bertha M. V26:43
Bowen, Carrie V23:96
Bowen, Charles V23:96
Bowen, Frank V28:2
Bowen, J.B. V26:108
Bowen, L.L. V28:59
Bowen, Lillie V23:96
Bowen, N. V27:64
Bowen, Rosamond V26:108
Bowen, William V23:96
Bower V27:35
Bower, Ella B. V25:106
Bowers, V22:50
Bowers, B. V22:76
Bowers, Ellen J. V23:83
Bowers, J. V22:76
Bowers, Jacob V26:45
Bowers, Louis J. V26:45
Bowers, Margaret E. V26:77
Bowers, Mary V26:45
Bowers, Miss V30:61
Bowers, Mrs. V22:76
Bowers, Raymond B. V26:77
Bowers, Thomas J. V26:77
Bowie, Alex V25:59
Bowie, George V25:59
Bowker, Dr. V22:107
Bowker, S.D. V22:107
Bowler, Thomas V24:18
Bowles, Adelbert V24:60
Bowles, Albert V23:69
Bowles, Albert Newton V29:7
Bowles, Benjamin V23:4
Bowles, Benjamin V29:7
Bowles, Bessie (Oleson) V29:7
Bowles, Bessie L. Cocks V29:7
Bowles, Bruce V23:4; V29:7
Bowles, Charles V23:66
Bowles, Charles W. V23:63, 68
Bowles, Charles Wesley V23:68, 69
Bowles, Charley V23:63
Bowles, Charlie V23:67
Bowles, Cynthia V23:64, 67
Bowles, Cynthia R. Miller Blackburn V23:68
Bowles, Ed V23:63
Bowles, Ed ‘Baby’ V23:69
Bowles, Edward V23:2, 4, 66
Bowles, Edward Bruce V23:4; V29:7; V30:47
Bowles, Edward V. V23:63, 65, 68
Bowles, Harry V23:63, 66, 68
Bowles, J.W. V22:50
Bowles, Jesse V23:4
Bowles, Jesse H. V29:7
Bowles, John V23:4; V29:7
Bowles, Joseph W. V23:62-67, 70; V30:52
Bowles, Joseph Wesley V23:68, 69
Bowles, Joseph Wesley Jr. V23:67
Bowles, Joseph Wesley Sr. V23:67
Bowles, Josephine V23:66
Bowles, Josie V23:63
Bowles, Josie C. V23:68
Bowles, Lawrence V23:4; V29:7
Bowles, Mahala Longan V29:5
Bowles, Mahalia V23:2, 4
Bowles, Maria V23:4
Bowles, Maria A. (Van Scoy) V29:7
Bowles, Marietta 'Mary' (Patrick) V29:7
Bowles, Mary V23:4
Bowles, Maud L. Bright V29:7
Bowles, Mr. V30:38
Bowles, Nellie C. V23:69
Bowles, Newton V23:4
Bowles, Walter V23:63, 66
Bowles, Walter A. V23:68
Bowling, Edwin V26:17
Bowling, Steve V30:61
Bowllg, John V24:89
Bowltski, A. V23:75
Bowman, Ben D V30:17
Bowman, C.W. V24:34
Bowman, Don V29:48
Bowman, Ella Elvira V23:72
Bowman, G. W. V23:16
Bowman, Grover C. V24:60
Bowman, Henry V28:2; V29:42
Bowman, Iona/Ionia/Iorria/Loria (Carnal) V29:42-47
Bowman, John V23:30
Bowman, John Henry V29:42-43, 46
Bowman, Johnathan V22:23
Bowman, Lavinia Potts V29:42-43, 46
Bowman, Loria/Lora/Lorria V29:42-47
Bowman, Lucy A. V27:51
Bowman, Marguerite/Margaret Tyler V29:42
Bowman, Mary Ann V29:42, 44
Bowman, Mary Ellen 'Mellie/Nellie' V29:42-48
Bowman, Mellie V30:3
Bowman, Milla/Mellie V29:42-48
Bowman, Myrtle May V29:43
Bowman, Wilhelmena V23:30
Bowman-White families V29:42-48
Bowser, David Michael V23:83
Bowsher V22:99
Bowsher, A.D. V23:86
Bowsher, Arnester V22:97
Bowsher, Dave V22:97
Bowsher, Everett V22:97
Bowsher, George V22:97
Bowsher, George Jr. V22:97
Bowsher, Nancy V22:97
Bowyer, George L. V27:45
Bowyer, Minnie B. V27:45
Boyd, Alberta V30:61
Boyd, Eliza (West) V30:57
Boyd, J.C.R. V22:50
Boyd, J.G. Mrs. V27:76
Boyd, Joseph T. V25:23
Boyd, Joseph T. Col. V22:79
Boyd, Joseph T. Mrs. V27:76
Boyd, Mary S. V27:75
Boyd, W.W. V24:12
Boyer, A.L.  V28:2
Boyer, Albert A. V27:59; V30:28
Boyer, Alice V26:60
Boyer, Basil V27:59; V30:28
Boyer, Elizabeth V27:59; V30:28
Boyer, Ella V30:4
Boyer, Ernest V30:2
Boyer, George V27:59; V30:28
Boyer, Henry V24:71; V25:47
Boyer, John Peter V27:59; V30:28
Boyer, Junietta (Law) V30:28
Boyer, Massina (Lumpkins) V30:28
Boyer, Mildred (Roberts) V30:28
Boyer, Mr. V27:59
Boyer, Pearl (Moyer) V30:28
Boyer, Ruby (Schmelzle) V30:28
Boyer, Sam V27:59
Boyer, Samuel V27:59; V30:27
Boyer, Samuel H. V27:59; V30:28
Boyer, Samuel Zilard V27:59; V30:28
Boyle, D. McLeod Rev. V27:76
Boyle, Jack V24:14
Boyle, John V23:86
Boyle, John M. V30:29
Boyle, P. V27:85
Boyles, Rolla B. V30:17
Boyley, Luther V27:64
Boynton, C.B. V25:10
Boyson, N.P. V25:106
Brackman, A. V23:73
Brackman, H. V23:73
Brackman, M. V23:73
Braco, Maria V30:12
Bradbury, Hercelia G. V27:27
Braden, R.M.L. Rev. V27:76
Bradford V27:108
Bradford & Morris V26:17
Bradford, Mr. V27:108
Bradley V29:29
Bradley & Waldo V28:2
Bradley, A.J. V29:16
Bradley, A.W. V26:27
Bradley, Bell V23:74
Bradley, C.A. V22:50
Bradley, H. Douglas V23:84
Bradley, Harvey V22:100
Bradley, J.B. V23:74
Bradley, James V29:27
Bradley, Lemuel V28:62; V29:27
Bradley, M. V23:59
Bradley, S.H. V26:2, 3
Bradley, S.H. Judge V29:21
Bradley, Samuel H. Judge V29:27
Bradley, Sarah V23:95
Bradley, W.C. V29:37
Bradley, W.D. V26:17
Bradshaw, Raymond V30:27
Brady, Elmus V25:59
Brady, Horace V24:14
Brady, James V26:27
Brady, Jos. V23:95
Brady, Joseph V30:5
Brady, Laura V25:59
Brady, M. V21:30
Brady, Susan Mrs. V24:71; V25:47
Brady, T.A. V25:59
Brady, Thomas V25:59; V27:63
Brahna, Dan V26:27
Braley, Newell J.P. V29:42
Bramlett, J.B. V24:82
Branan V27:64
Brandeberry, Albert H V30:17
Brandon, Clyde L. V23:78
Brandon, E.A. V26:17
Brandorff V22:2, 4–13
Brandsetter, Charles V24:71; V25:47
Brandsma, John V25:96
Brandstetter, Dorothy V30:5
Brandt, Anderson V23:75
Brandt, Barhart V23:75
Brandt, C.A. V23:86
Brandt, Jno. V26:2
Brannan, Arthur V24:18
Brannan, Frank P. V26:80
Brannan, Ira W. V27:30
Brannan, Martha E. V27:30
Brannan, Mary E. V26:80
Brannin, David V21:27
Braslow, ____ V26:3
Brastow, Rep. V26:3
Brauer, Otto H. V26:39
Braun, Carl V23:86
Braun, Ernest V23:86
Braund, John V24:18
Brawner, Carol D. V27:78
Brawner, J. Douglas V27:78
Brawner, J. Douglas Jr. V27:78
Brawner, J. Douglas Mrs. V27:78
Bray, Ambrose V23:50; V28:9
Bray, Emma V21:27
Bray, Sarah Davis Collier V21:6
Bray, Wm. V21:27
Brayfield, George W. V24:14
Breath, S.M. V23:35
Breck, Alan DuPont V23:52
Breck, Allen D. V24:50
Breckenridge, Anne MaGuire V28:51
Breen, A.G. V30:61
Breen, Augustus G. V22:79
Breen, Charles V22:79
Breen, Mr. V25:99
Brees, Glen E. V23:84
Bremion, Sarah E. V23:74
Brenden, V22:50
Brenkert, Caroline V24:71; V25:47
Brenkinhoff, Emma V23:18
Brenman, M.A. V22:50
Brenn, William V24:18
Brennan, Jno. V28:2
Brennenstuhl, J. V28:2
Brent, A.W. V23:59; V25:106
Brenton, Buddy Royal V30:61
Brenton, Mildred Amy V30:61
Bresch, Henry N. V24:18
Brethour, Samuel V24:71; V25:47
Breugneau, John W. V26:27
Breuss, Joseph V24:18
Brewer, Ed V25:106
Brewer, Eliza Mrs. V22:34
Brewer, Witter and Benn Est. V22:49
Brewster, F.N. V24:82
Brickhouse, Irv. V28:55
Bridge, J.H. V25:74
Briggs, E.C. V26:58
Briggs, J.B. V29:12
Briggs, Jane V23:75
Briggs, Mrs. V27:64
Briggs, S.E. V22:50
Brigham, Clara V30:2
Brigham, Thomas V22:23
Bright, F.T. V24:82
Bright, Maud L. (Bowles) V29:7
Bright, O.L. V22:50
Brindle V22:50
Brining, Henry V22:74
Brinker, Anna L. V27:26
Brinker, C. Harri V27:26
Brinkerhoff V22:50
Brinkerhoff, G.V. V28:62
Brinkerhoff, J.H.  V21:109
Brinkerhoff, Jas. H. V24:14
Brinkerhoff, Lane V28:62
Brinkerhoff, Mrs. V22:79
Brinkley, R.S. V28:83
Brinkley, Robert V28:79
Brinring, Henry V22:74
Briscoe, Cole V23:87
Briski V21:121; V22:31
Brissette, Desire V22:40
Bristol, Norton V23:55
Bristow, Archie V27:102
Bristow, Jessie E. V27:48
Bristow, Ralph E. V27:48
Britsol, Willis V24:71; V25:47
Britt, Edna A. V30:61
Britt, Guy V30:61
Britt, Johnny V30:61
Britt, Larry V30:61
Britton, Albert W. V28:21
Britton, D.W. V25:59
Britton, Maggie V25:59
Britton, Margaret V28:21
Britton, Nellie V25:59
Broad & Hammond V26:103; V27:87
Broad and Churches V22:50
Broad, Clara V26:104
Broad, George V26:104
Broad, George R. V26:104
Broad, Grace V26:104
Broad, John V23:25
Broad, Margery V26:104
Broad, Mary Ann V26:104
Broad, R. V22:50; V29:8
Broad, R. Jr. V26:17; V29:9
Broad, R. Sr. V22:50
Broad, R. Sr. Mrs. V29:9
Broad, Richard Jr. V23:25; V26:103, 104
Broad, Richard Sr. V23:25; V26:104
Broad, Sarah V26:104
Broad, Wm. V22:40
Brochi, G. V22:23
Brock, V22:50
Brock, J.D. V28:62
Brock, John V22:74
Brock, L. V22:50
Brock, Louis V22:50
Brock, William A. V24:18
Brockett, Amy V26:42
Brockman, Augusta V27:63
Brockmann, Dorothea M. V26:70
Brockmann, H.W. V26:70
Brody, James V25:88
Broeske, Herman V22:23
Brohl, John V21:27
Brohl, Julia Agnes V21:27
Bromely, Ann C. V22:71
Bromer, Walter V22:23
Bromley, P.L. V27:92
Bronk, J.W., Est. V30:32
Bronson, Paul F. V28:54
Brookhart, Ellanor V26:73
Brooks, C.A. Rev. V24:47
Brooks, Cyrus A. V24:48
Brooks, Delia B. Mrs. V28:40
Brooks, G. V22:23
Brooks, J.G. V25:106; V26:58, 62; V27:92
Brooks, J.G. Mrs. V26:61
Brooks, J.G., Est. V30:32
Brooks, J.H. Est. V22:50
Brooks, James T. Mrs. V27:80
Brooks, Jesse V26:17
Brooks, Jesse 'Jessie' V28:47
Brooks, Margaret T. Mrs. V27:80
Brophey, Christopher V22:40
Brophy, Eliza V21:121
Brophy, Elizabeth V21:121
Brophy, Emmett V21:121; V22:31
Brophy, Gertrude V21:121
Brophy, James V21:121; V22:31
Brophy, Margaret Agnes V21:121
Bross, Gov. V30:38
Brostrom, A. V24:71; V25:47; V28:2
Brothers, D. V22:50
Brothers, David V24:63, 65
Brothers, Emma Frances V27:49
Brothers, Pearl Leona V27:49
Brothers, Thomasine Mrs. V24:63, 65
Brothers, William Francis V27:49
Brough, Jim V30:8
Brougher, Ira Calvin V23:82
Brown V22:50; V23:11
Brown & Abbo V27:87
Brown & Wiley V24:71; V25:47
Brown Brothers V26:10
Brown, A.C. V25:44; V28:44, 45
Brown, A.C. Mrs. V28:41
Brown, A.D. V22:50
Brown, Albert V25:42
Brown, Albert C. V24:12
Brown, Albert Carr V28:47
Brown, Alfred E. V28:55
Brown, Alix. I. V22:75
Brown, Bessie V25:60
Brown, Bessie Ann V28:42, 45, 47
Brown, Boyd V28:23
Brown, C.H. V25:60
Brown, Carol Carson V21:7
Brown, Charles V25:60; V26:42
Brown, Chas. H, V25:60
Brown, Chester A. V28:55
Brown, Clara V22:32-35
Brown, Clara 'Aunt' V29:28-30
Brown, D.W. V25:102
Brown, Deborah V21:33
Brown, Delmor V21:27
Brown, Duncan V22:23
Brown, E. V22:50
Brown, E. Mrs. V25:62
Brown, E.M. V28:48
Brown, Elizabeth E. V28:47
Brown, Eunice V26:90
Brown, Fred V25:60
Brown, G. V22:23; V29:32
Brown, George V22:35; V24:14; V28:9
Brown, H.J. V22:50
Brown, H.R. V22:50
Brown, H.R. Senator Mrs. V22:79
Brown, H.S. V22:23
Brown, Henry Clifford V21:7
Brown, I.M. V22:23
Brown, Ichabod V26:90
Brown, Ione Wave V27:78
Brown, J. Hardin V27:87
Brown, J.F. V22:50
Brown, J.H. V23:35; V25:60; V26:17; V30:61
Brown, J.J. V22:50
Brown, J.L. V25:44
Brown, J.S. & Bro. V22:50; V26:8
Brown, James V29:34; V30:17
Brown, James Clifford V21:7
Brown, James Howard V25:96, 100
Brown, Jas. V22:23
Brown, Jno. V22:23
Brown, Joe V30:17
Brown, John Elbert V24:90
Brown, John Mr. & Mrs. V29:61
Brown, John R. V24:14
Brown, Johnette Cliffine Tessadri V30:12
Brown, Jos. M. V26:14
Brown, Joseph M. V24:89
Brown, Kathleen M. V27:80
Brown, Lafayette C. V26:42
Brown, Leona Marion V23:80
Brown, Lewis Vincent V27:28
Brown, M. V22:23
Brown, Marjorie V22:67
Brown, Marjorie E. V27:80
Brown, Mary V22:40
Brown, Mary Ann V21:3
Brown, Mary Ede V26:42
Brown, Mary Miss V28:2
Brown, Mathilda H. V26:39
Brown, Maxine Jean V28:23
Brown, Michael V24:18
Brown, Minnie Alice V26:46
Brown, Mr. V24:9
Brown, Mrs. V27:18
Brown, N. Est. V22:50
Brown, Nancy Jane V25:100
Brown, Neal W. V27:60
Brown, Norton V25:60
Brown, Peter V23:20
Brown, R.J. V22:50
Brown, Richard T. V27:78
Brown, Richard T. Mrs. V27:78
Brown, Richard W. V27:80
Brown, Robt. V22:40
Brown, Ruby V22:67
Brown, Ruby Alice Burrell V21:6
Brown, S.C. V22:71
Brown, Samuel V24:89
Brown, Sarah Potter V21:7
Brown, Sheriff V24:9; V27:60
Brown, Theodis V28:55
Brown, Thomas V27:78
Brown, Virginia V22:67
Brown, Walter E. V28:54
Brown, Wilfred H. V26:42
Brown, William Harvey V25:96
Brown, Willie V29:34
Brown, Wm. V22:40
Browne, Jack V21:70
Browne, Sam Capt. V29:59
Browne, Samuel E. V25:39
Brownell, Margaret V23:21
Browning, J.B. V27:63
Brownlee, A.G. V24:71; V25:47
Brownlee, Herbert V23:87
Bruce, Alexander V22:23
Bruce, Angus V22:23
Bruce, Bertha V30:4
Bruce, D.D. V22:23
Bruce, Ella V30:4
Bruce, May V29:34
Bruce, Samuel P. V22:40
Bruch twins V23:84
Brugger, Christ V24:18
Bruhn, _____ V26:43
Bruhn, August V25:60
Bruhn, Herman V25:60
Brumand, Peter V22:100
Brumm, August V28:9
Brumm, August G. V23:87
Brummund, Peter V28:55
Brun, K.N. V22:23
Brunder V21:121; V22:31
Brune, F.F. Major V22:109
Bruner, J.B. V23:59
Brunhober, Fred V26:47
Brunhober, Nellie V26:47
Brunk, G.W. V25:106; V27:92
Brunner, Raymond V30:17
Bruno, O. V27:92
Bruno, W.R. V27:92
Brush, Leander V27:63
Bryan, Jay J. V26:17
Bryan, Laura Lee V23:81
Bryan, W.J. V27:20
Bryan, William Jennings V24:104
Bryant Deborah Irene V22:65
Bryant, Abraham V21:38
Bryant, Alice V21:99; V25:60
Bryant, Alice Charlotte V21:6, 7, 38, 39, 98, 99; V22:65
Bryant, B. Mrs. V25:60
Bryant, Bessie V25:60
Bryant, Bessie Mrs. V25:60
Bryant, Deborah Irene V22:67
Bryant, Dr. V22:50
Bryant, Elizabeth V21:6, 38, 99; V22:65
Bryant, Elizabeth Davis V21:6, 7
Bryant, Fred V25:60
Bryant, Fredrick Daniel V22:65
Bryant, James P. V23:59
Bryant, John V21:5, 99
Bryant, John B. V21:38
Bryant, John Bridgeman V21:7, 38; V22:65
Bryant, Leona Elizabeth V22:65
Bryant, Lottie V21:6, 7, 38, 39, 98, 99; V22:65
Bryant, Sadie V21:6
Bryant, Sandy V22:67
Bryant, Sarah V25:60
Bryant, Stephen V21:38; V22:65, 67
Bryant, William V21:38
Bryant, William Damon V21:38
Bryd, Chas. R. V26:27
Brye, Lars. J. V24:18
Bryner, Chas. V26:27
Bucelloni, G. V22:23
Buchanan, Heston E. V26:72
Buchanan, Margaret V23:96
Buchanan, Wm T. V23:74
Buchannan, Alice V23:73
Buck V23:11
Buck, Bill V23:39
Buck, Charlie V26:27
Buck, Cora E. V24:12
Buck, George R. V23:71
Buck, James V26:104
Buck, Margery Mrs. V26:104
Buckely, Phyllis V30:7
Buckingham, Dr. V22:107
Buckingham, R.G. V22:106
Buckingham, R.G. Dr. V22:108
Buckles, Addie V25:60
Buckles, Cora E. V26:38
Buckles, Effie V25:60
Buckles, G. Lloyd V26:38
Buckles, Laura V25:60
Buckles, Minnie V25:60
Buckles, Ottie V25:60
Buckles, Thomas V25:60
Buckley, A.E. V23:87
Buckley, A.R. V24:58
Buckley, Alice V30:6
Buckley, C.R. V24:58
Buckley, Coleen V30:8
Buckley, Ellen V26:38
Buckley, Gwen V23:98
Buckley, Jerry V24:71; V25:47
Buckley, LeRoy V30:7
Buckley, Pat V30:8
Buckman brothers V23:87
Buckman, Andrew V27:80
Buckman, Andrew G. V27:75
Buckman, Anna V29:23
Buckman, Charles V27:80
Buckman, Charles Mrs. V27:80
Buckman, Ellen V23:74
Buckman, Emma Miss V27:80
Buckman, Fred V26:17; V27:63; V29:13, 18, 20
Buckman, G.J. Mr. & Mrs. V29:23
Buckman, Guy H. V23:87
Budy V28:45
Budy, Mary A. V28:46
Budy, Mary Mrs. V28:40
Budy, S. V28:38
Budy, Soloman V28:38, 40, 46
Bueb, Hattie V23:10
Bueb, William V24:12
Buell, Almyra R. V26:69
Buell, Charles O. V26:70
Buell, Ella O. V26:69
Buell, Frank I. V26:69
Buell, Grace Belle V26:69
Buell, Henry H. V26:69
Buell, John A. V26:69
Buell, Minnie May V26:70
Buell, O.S. V26:2
Buell, Reuben O. V26:69
Buell, S.A. V26:2
Buenz, Claus ‘Charles’ V24:9
Buffalo Bill V24:99; V28:75, 81
Buffato, Battista V22:40
Buffham, Kirk V24:60
Bugheim, J. V22:71
Bugni, Antonio V22:23
Bugni, Giacomo V22:23
Bugni, Matio V22:40
Buida, Guiseppi V22:23
Buida, Joseph V22:23
Bull, G.H. V29:12
Bull, M.A. Mrs. V21:27
Bull, Myrtle V21:27
Bull, Ruth E. V21:27
Bull, Susanna V26:95
Bullis, A.D. V24:71; V25:47; V28:2
Bullis, Arthur D. V28:56
Bullock V23:11
Bullock, C.B. V28:2
Bullock, Edward V25:83
Bullock, James F. V25:83, 90
Bumgarner, G.A. V24:14
Bumgarner, Geo. A V30:31
Bumgarner, T.E. V24:12, 60
Bumpus, T.R. V24:11, 12
Bunce, Sarah V26:95
Bunce, Thomas V26:95
Buney, R. & M. V22:50
Bunger, Mills E. V26:17
Bunnagar, William V24:18
Bunney, Robert V26:17
Bunt, John V22:40
Bunte Brothers V24:60
Buraker, P.H. V22:50
Burbank Boy V24:9
Burch, C.R. V22:50
Burdick, S.M. V24:14
Burge, Philip V22:40
Burge, S.J. V24:71; V25:47
Burger, Charles V30:8
Burger, Jerri Lee V30:8
Burger, S.L. V24:71; V25:47
Burgess, C.P. V23:59
Burgess, Harold A. V23:79
Burgess, James A. Sr. V23:82
Burgess, Mr. V24:9; V26:50
Burgess, T.W. Mrs. V26:50
Burgess, Thos. W. V27:87
Burgh, Jimmy V29:34
Burghunch, Nicholas V22:23
Burgner, John V22:74
Burhans, June K. V23:84
Burhenn, Helen V25:96, 100
Burholder, J.H. Mrs. V24:71; V25:47
Burk & Blanchard V27:92
Burk, Ruann V26:39
Burke, Conrad V24:18
Burke, Esta V30:61
Burke, John V23:44
Burke, Joseph V24:71; V25:47
Burke, Mr. V27:104
Burke, R.R. V24:82
Burke, Vinne Haworth V27:49
Burke, William V29:13. 21
Burkholder, Hazel V30:4
Burkholder, J.H. Mrs. V24:71; V25:47
Burley, Emanuel V24:18
Burlingame, Alice Hoffman V30:53
Burlingame, Bessie, Miss V30:53
Burlingame, Eugene E. V30:53
Burn, David V24:18
Burnam, Olof Ludvig V22:23
Burnell, A.T. V23:73
Burnell, Arthur V23:73
Burnell, Jas. W. V23:73
Burnell, S. V27:64
Burnett, Chas. L. V22:75
Burnett, Frank M. V24:14
Burnett, Mrs. V26:62
Burnham, Chas. V27:63
Burnham, Henry V25:60
Burns, Edith E. V26:65
Burns, Elsie B. V23:82
Burns, Lulu V26:60
Burns, Mary V23:94
Burns, Mattie V26:60
Burns, Monroe V26:60
Burns, P. V22:23
Burns, Sheriff V29:37
Burr, Charles V25:102
Burr, John Wayne V28:49
Burr, William A. V22:100
Burrell, James V28:63; V29:12
Burrell, Ruby Alice Brown V21:6
Burrell, Ruby Brown V21:42
Burres, L. V22:23
Burris, Elva V21:27
Burroughs V23:10
Burroughs, N. V27:84, 86
Burroughs, Neal V24:82
Burrows, Geo. V21:27
Burrows, John V21:27
Burrows, Stella V21:27
Burrows, Walter V21:27
Burrus, Robert V21:28
Burry V23:11
Burry, Robert V23:87
Burt, C.I. V22:100
Burt, Helen G. V23:79
Burtard, Elmer V30:61
Burtard, Vera V30:61
Burtis, Shirley L. V23:83
Burtis, Verle M. V23:82
Burton V23:11
Burton & Chinn V26:18
Burton, Clara M V30:26
Burton, Donald V. V25:85
Burton, F.F. V24:14
Burton, H. V27:27
Burton, H.S. V26:18
Burton, Josephine H. V23:84
Burton, K. V27:27
Busby V23:11
Busch, Emil V24:18
Busche V25:26
Busche, Otto V25:27
Bush & Bonney V24:71; V25:47
Bush, George B. V25:83
Bush, Henry V25:77
Bush, Hillary V25:83
Bush, John J., Mrs. V30:47
Bush, Joseph V25:83
Bush, Mary Casader V25:83
Bush, Ruth V25:83
Bush, W.L. V24:71; V25:47; V28:56
Bush, William L. V24:71; V25:47; V28:53
Busham V22:97
Bushee V25:26
Bushnell, Lillie C. V23:79
Bushnell, Sherman N. V23:79
Buskirk V23:79
Buss, W.D. V24:14
Bussert, F. V22:50
Bustatemen, Emma V23:96
Butler & Co. V24:71; V25:47
Butler, E.T. V24:82
Butler, Ernest Harold Berry V25:86
Butler, Henry V30:6
Butler, Lyle Edward V30:17
Butler, W.H. V24:14
Butster, Forue V23:95
Butterfield, Walter Jr. V23:82
Button, Clarence W. V23:84
Butts, Ethel V30:5
Butts, Mrs. V24:71; V25:47
Butts, Tom G. V24:60
Butz, B.E. V22:50
Buxton, Betty V30:7
Buxton, George Wendle V30:17
Buxton, June V30:7
Buxton, William V25:83; V30:6
Buyer, C.W. V26:27
Buyer, Carl D. V27:54, 55; V30:47
Buyer, Carl D. Col V27:53, 54
Buyer, J.D. V27:54, 62
Buyer, John V27:56
Buyer, John D. V22:109; V24:12; V27:53, 54, 56
Buyer, John D. Mrs. V22:109; V:24:14
Buyer, John H. V27:56
Buyer, John H. Mrs. V27:60
Buyer, John Henry V24:14
Buyer, Ruth V30:29
Buyer, Ruth L. V23:87; V27:56
Byard, Jacob V26:27
Byerly, M.S. V27:92
Byers, Frank V27:42
Byers, Grace V27:42
Byers, James V26:10
Byers, Mrs. V23:40; V30:37
Byers, W.N. V26:14
Byers, William N. V23:60; V29:30, 54
Byrne, M. V22:23
Byron, Minnie S. Mrs. V24:14
Byrum, William Franklin V30:17
Bysong, Frank M. V24:71; V25:47