Jefferson County Residents Index
Y's
 
  
NAME LOCATION
YALE, Geo. E. AGR-1
YAPP, J.G. PDC-1, V17#3
YARNEL, Katie PDC-1, V5#3, V14#2
YATES, Ann JFC-5
YATES, Laura BCR-1, -2
YATES, Robert PDC-1, V13#1, V15#1
YEAGER, J.C. PDC-1, V7#3
YEAGER, John P. ARV-3
YEAGER, Josie L. (Case) PDC-1, V7#3
YEAGER, Thomas ARV-2
YEOMAN, H. PDC-1, V5#3
YEOMANS, H.S. PDC-1, V16#2
YERBY, Thos. G. AGR-1
YESSEN, J.H. PDC-1, V19#4
YESSEN, J.W. PDC-1, V7#2
YESSEN, Jno. AGR-1
YESSEN, John H. PDC-1, V5#2; V13#4
YOB, Lawrence PDC-1, V12#3
YOCKEY, J.A. AGR-1
YODER, Wilbur LKW-1
YOKEY, L. BCR-2
YOKUM, Frank M. ARV-3
YONT, Charles A. PDC-1, V12#2
YONT, Jane P. PDC-1, V12#2
YORK, Florence H. (Scott) PDC-1, V7#3
YORK, John PDC-1, V19#4
YORK, Lottie PDC-1, V6#4
YORK, Lottie PDC-1, V14#2
YORK, Martin PDC-1, V7#3, V9#4
YORK, Minetta "Minnie" GDN-1; PDC-1, V6#2
YOST, Annie Angeline PDC-1, V6#3
YOUNDT, Laura M. (Cole) PDC-1, V7#3
YOUNDT, William PDC-1, V7#3
YOUNG, __ PDC-1, V16#2
YOUNG, A.G. PDC-1, V5#1, V5#2
YOUNG, C.V. ARV-3
YOUNG, Chester LKW-1
YOUNG, Cindy MBN-1
YOUNG, D.M. PDC-1, V7#3
YOUNG, DeVere "Dud" NSP-1
YOUNG, E.D. PDC-1, V7#3
YOUNG, Eileen ( ) NSP-1
YOUNG, Elmer PDC-1, V19#4
YOUNG, Emma (Maughan) PDC-1, V7#3
YOUNG, F.F. PDC-1, V10#4
YOUNG, Florence ( ) ARV-3; PDC-2, V2#3
YOUNG, Frank PDC-1, V10#2; NSP-1
YOUNG, Frank B. PDC-1, V10#4
YOUNG, Fred PDC-1, V8#4
YOUNG, Harry LKW-1
YOUNG, Hazel PDC-1, V11#2, V11#3
YOUNG, Henry PDC-1, V10#4
YOUNG, J.A. PDC-1, V17#3
YOUNG, J.B. PDC-1, V19#1
YOUNG, Jerry MBN-1
YOUNG, Joe PDC-1, V11#2, V11#3; LKW-1
YOUNG, John PDC-1, V19#4; ARV-3
YOUNG, L.E., Prof. PDC-1, V19#4
YOUNG, Laura PDC-1, V6#3
YOUNG, Lillian (Nayler) PDC-1, V7#3
YOUNG, Lillian M. PDC-1, V10#1
YOUNG, Lizzie PDC-1, V9#1
YOUNG, Lottie PDC-1, V5#3, V14#2
YOUNG, Morris ELE-1
YOUNG, P. PDC-1, V10#3
YOUNG, Quincy PDC-1, V10#3
YOUNG, Rose ( ) PDC-1, V6#3
YOUNG, Rose ( ) Garbareno PDC-1, V7#3
YOUNG, Ruby Maria QTN-6
YOUNG, Russell PDC-1, V12#1
YOUNG, Sadie ( ) PDC-1, V11#2, V11#3
YOUNG, T.F. PDC-1, V10#4; GDN-2
YOUNG, Tom NSP-1
YOUNG, Verna PDC-1, V11#3
YOUNG, W.B. JFC-2; GDN-1
YOUNG, Walter PDC-1, V8#4, V11#2, V11#3
YOUNG, William PDC-1, V7#3
YOUNGBLOOD, J.B. PDC-1, V10#1; NSP-1
YOUNGLOVE, E. PDC-1, V10#3
YOUNGMAN, Anna ( ) PDC-1, V10#1
YOUNGMAN, Chas PDC-1, V10#1
YOUNGVALL, Elmer PDC-1, V18#1, V19#4
YOUNGVALL, Yalmer PDC-1, V17#1
YOUNGWALL, A. PDC-1, V10#2; AGR-1
YOUSSE, Fred PDC-2, V5#2
YOUSSE, Hazel Elmyra (Crowfoot) Talbott PDC-2, V3#4, V5#2
YOWELL, Geo. L. PDC-1, V10#4
YPPE, James PDC-1, V17#3
YUCHEM, E.B. PDC-1, V12#2
YULE, G. PDC-1, V17#3
YULE, George PDC-1, V8#4, V10#1
YULE, George WTR-1; JFC-2; LKW-1; NSP-4
YULE, William PDC-1, V17#3; WTR-1
YULEY, Joseph PDC-1, V19#4; AGR-1
YUNG, Katherine E. PDC-1, V20#1
YVANA, Refrigio PDC-1, V10#2